Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nasza miejscowość

Kościół w BłoniuBogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w...

Czytaj więcej

Centrum Sportowe

Centrum SportoweDnia 7 czerwca 2013 roku przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otwarto nowoczesne Centrum Sportowe. Z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jak i społeczność gminy łęczyca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Nasi uczniowie

Laureatkami Miłoszówek 2015Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały: Natalia Drzewiecka ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole...

Czytaj więcej

Terminarz naboru

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i dokumentacja dla kandydatów spoza obwodu gimnazjum

 

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący Od 01.06. do 22.06. 2016 r. do 12 00
Uzupełnienie wniosku okopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu Od 24.06.do 28.06. 2016 r. do 12 00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum Od 29.06. do 01.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.07.2016 r. godz. 12 00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 06.07.2016 r. godz. 12 00
do 08.07.2016 r. godz. 12 00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
11.07.2016 r. godz. 1200

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący Od 11.07. 2016 r. godz. 12 00
do 13.07. 2016 r.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do gimnazjum przez komisję rekrutacyjną 15-18.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.08.2016 r. godz. 1200
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 08.08.2016 r. godz. 1200
do 10.08.2016 r. godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 06.07.2016 r. godz. 12 00
do 08.07.2016 r. godz. 12 00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.08.2016 r. godz. 1200

Innowacje pedagogiczne


Nabór na rok szkolny 2016/2017
SZCZEGÓŁOWA OFERTA EDUKACYJNA
W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej oferuje nabór do klas:

1. Politechnicznej

 • Liczba uczniów w oddziale politechnicznym nie może być większa niż 24 osoby
 • W oddziale będzie realizowana innowacja pedagogiczna Nauki ścisłe drogą do sukcesu
 • Uczniowie poznają praktyczne zastosowanie fizyki i chemii, będą rozwijać pasję badawczą poprzez eksperyment fizyczny i chemiczny
 • Na zajęciach mechatroniki i robotyki będą projektować, konstruować i programować roboty
 • Uczniowie poznają podstawy programowania, zasady działania elementów i urządzeń elektronicznych
 • Będą brać udział w warsztatach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni
 • Warunkiem zakwalifikowania ucznia do klasy politechnicznej jest uzyskanie pozytywnej akceptacji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, która w procesie rekrutacji bierze pod uwagę wynik sprawdzianu po szkole podstawowej i oceny z informatyki i przyrody uzyskane przez ucznia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • Na realizację innowacji przeznaczone zostaną dodatkowe godziny w ramach mechatroniki, fizyki i chemii

2. Przedsiębiorczej

 • Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 24 osoby
 • W oddziale będzie realizowany program Ekonomia na co dzień
 • Uczniowie poznają podstawy ekonomii i przedsiębiorczości (np. gospodarowanie budżetem, inwestowanie, korzystanie z usług banku, zakładanie i prowadzenie firmy, kreowanie własnego wizerunku)
 • Będą kształcić postawy przedsiębiorcze, społeczne i obywatelskie
 • Będą uczestniczyć w spotkaniach z praktykami życia gospodarczego, przedstawicielami instytucji finansowych, w wycieczkach zawodoznawczych oraz wyjazdach edukacyjnych do instytucji państwowych i samorządowych (np. lokalne banki i firmy, NBP, Mennica Polska, Sejm)
 • Będą uczyć się poprzez działanie, realizując programy i projekty w ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polski i działań Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości
 • Warunkiem zakwalifikowania ucznia do klasy przedsiębiorczej jest uzyskanie pozytywnej akceptacji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, która w procesie rekrutacji bierze pod uwagę wynik sprawdzianu po szkole podstawowej i ocenę z matematyki uzyskaną przez ucznia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • Na realizację innowacji przeznaczone zostaną dodatkowe godziny w ramach przedsiębiorczości, ekonomii i matematyki

3. Językowo-humanistycznej

 • Liczba uczniów w oddziale językowo-humanistycznym nie może być większa niż 24 osoby
 • W oddziale będzie realizowana innowacja pedagogiczna Globetrottersi, czyli ciekawi świata
 • Będzie to klasa dla miłośników języka angielskiego i teatru, a także podróży
 • Uczniowie tej klasy będą biegle mówić i pisać w języku angielskim
 • Poznają tradycje i zwyczaje mieszkańców krajów angielskiego obszaru językowego, a pasję do języka Szekspira połączą z umiejętnościami aktorskimi
 • Swoje umiejętności językowe będą doskonalić w programach i projektach międzynarodowych
 • (Erasmus+, Small Grants, eTwinning), w rozmowach z zaproszonymi gośćmi i rówieśnikami z różnych zakątków nie tylko Europy!
 • Będą uczestniczyć w spotkaniach z native speakerami i innymi ciekawymi ludźmi oraz z wolontariuszami z różnych krajów
 • Warunkiem zakwalifikowania do klasy jest uzyskanie pozytywnej akceptacji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, która w procesie rekrutacji bierze pod uwagę wynik sprawdzianu po szkole podstawowej oraz oceny z języka angielskiego i języka polskiego uzyskane przez ucznia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • Na realizację innowacji przeznaczone zostaną dodatkowe godziny w ramach języka angielskiego

4. Ogólnodostępnych

 • Do oddziałów ogólnodostępnych przyjmuje się uczniów, którzy nie wybraki klas innowacyjnych
 • Oddziały ogólne nie mogą liczyć więcej niż 24 uczniów
 • W klasach ogólnodostępnych realizuje się podstawę programową dla gimnazjum
 • Oddziały ogólnodostępne można dzielić z na grupy językowe i grupy wychowania fizycznego w zależności od rodzaju kontynuowanego języka obcego, poziomu znajomości języka obcego, liczby uczniów w klasie oraz płci (dotyczy tylko zajęć wychowania fizycznego)
 • Wszyscy uczniowie, bez względu na rodzaj wybranej klasy, będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
   • sportowych
   • teatralnych
   • dziennikarskich
   • językowych /języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański/
   • zespołu wokalno-muzycznego Pierożki
   • fotograficznych
   • Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości
   • Szkolnego Klubu Wolontariusza
   • Innych zgodnie z oczekiwaniami

Nasza szkoła, jako jedyna z powiatu łęczyckiego i jedna z niewielu w województwie łódzkim, już od kilku lat jest objęta programem Szkoła Ucząca Się, który ma na celu podnoszenie jakości uczenia się i nauczania poprzez systemowe doskonalenie pracy nauczycieli i uczniów. Program Szkoła Ucząca Się pomaga szkołom w podnoszeniu efektywności nauczania i wdrażaniu oceniania wspierającego rozwój uczniów.

Postaw na rozwój, przyjdź do nas !

 

Lista uczniów klasy 1 F

 1. Antosiak Agnieszka
 2. Brączkowska  Klaudia
 3. Cieślak Mariusz
 4. Dębska Natalia
 5. Gralak Adam
 6. Jaros Michał
 7. Kamiński Szymon Józef
 8. Kowalczyk Michał
 9. Królak Dominika
 10. Krzepiński Mateusz
 11. Łuczak Kamil
 12. Nawrocka Daria
 13. Nawrocka Katarzyna
 14. Nawrocki Adam
 15. Pietruszewski Wiktor
 16. Sochacki  Adrian
 17. Szewczykowski Szymon
 18. Ściślewska Wiktoria
 19. Ściślewski Damian
 20. Wróbel Alan

   

 

Lista uczniów klasy 1 E

 1. Drzewiecki  Damian
 2. Frątczak  Patrycja
 3. Gajdecki Jakub
 4. Gałamon Paweł
 5. Głodek Katarzyna
 6. Gołuńska Sandra Weronika
 7. Góralczyk  Kacper
 8. Kaźmierczak Marita
 9. Kaźmierczak  Piotr
 10. Kowalczyk Julia Wioletta
 11. Kowalski Patryk
 12. Krysztofiak Dawid
 13. Łuczak Rafał
 14. Marczak Natalia
 15. Moruzgała Szymon
 16. Pietruszka  Przemysław
 17. Płaczkowski Mateusz
 18. Syska Mateusz
 19. Ślubowski Daniel
 20. Święcki Bartłomiej Krzysztof

   

 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i ...
Dzień faceta dziś się święci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną.
W Nowym Roku 2016 życzymy Wszystkim 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha...
Zapraszamy na Dni otwarte 19 – 20 marca 2015r. w godzinach 8 00 – 18 00. Przyjdź, zobacz, dotknij naprawdę wart !

logo znak jakości interklasa

  logo szkoła bez przemocylogo szkoła z klasą

logo Szkoła Promująca Zdrowielogo Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

Comenius