Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nasza miejscowość

Kościół w BłoniuBogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w...

Czytaj więcej

Centrum Sportowe

Centrum SportoweDnia 7 czerwca 2013 roku przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otwarto nowoczesne Centrum Sportowe. Z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jak i społeczność gminy łęczyca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Nasi uczniowie

Laureatkami Miłoszówek 2015Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały: Natalia Drzewiecka ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole...

Czytaj więcej

Innowacje pedagogiczne


Nabór na rok szkolny 2016/2017
SZCZEGÓŁOWA OFERTA EDUKACYJNA
W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej oferuje nabór do klas:

1. Politechnicznej

 • Liczba uczniów w oddziale politechnicznym nie może być większa niż 24 osoby
 • W oddziale będzie realizowana innowacja pedagogiczna Nauki ścisłe drogą do sukcesu
 • Uczniowie poznają praktyczne zastosowanie fizyki i chemii, będą rozwijać pasję badawczą poprzez eksperyment fizyczny i chemiczny
 • Na zajęciach mechatroniki i robotyki będą projektować, konstruować i programować roboty
 • Uczniowie poznają podstawy programowania, zasady działania elementów i urządzeń elektronicznych
 • Będą brać udział w warsztatach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni
 • Warunkiem zakwalifikowania ucznia do klasy politechnicznej jest uzyskanie pozytywnej akceptacji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, która w procesie rekrutacji bierze pod uwagę wynik sprawdzianu po szkole podstawowej i oceny z informatyki i przyrody uzyskane przez ucznia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • Na realizację innowacji przeznaczone zostaną dodatkowe godziny w ramach mechatroniki, fizyki i chemii

2. Przedsiębiorczej

 • Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 24 osoby
 • W oddziale będzie realizowany program Ekonomia na co dzień
 • Uczniowie poznają podstawy ekonomii i przedsiębiorczości (np. gospodarowanie budżetem, inwestowanie, korzystanie z usług banku, zakładanie i prowadzenie firmy, kreowanie własnego wizerunku)
 • Będą kształcić postawy przedsiębiorcze, społeczne i obywatelskie
 • Będą uczestniczyć w spotkaniach z praktykami życia gospodarczego, przedstawicielami instytucji finansowych, w wycieczkach zawodoznawczych oraz wyjazdach edukacyjnych do instytucji państwowych i samorządowych (np. lokalne banki i firmy, NBP, Mennica Polska, Sejm)
 • Będą uczyć się poprzez działanie, realizując programy i projekty w ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polski i działań Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości
 • Warunkiem zakwalifikowania ucznia do klasy przedsiębiorczej jest uzyskanie pozytywnej akceptacji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, która w procesie rekrutacji bierze pod uwagę wynik sprawdzianu po szkole podstawowej i ocenę z matematyki uzyskaną przez ucznia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • Na realizację innowacji przeznaczone zostaną dodatkowe godziny w ramach przedsiębiorczości, ekonomii i matematyki

3. Językowo-humanistycznej

 • Liczba uczniów w oddziale językowo-humanistycznym nie może być większa niż 24 osoby
 • W oddziale będzie realizowana innowacja pedagogiczna Globetrottersi, czyli ciekawi świata
 • Będzie to klasa dla miłośników języka angielskiego i teatru, a także podróży
 • Uczniowie tej klasy będą biegle mówić i pisać w języku angielskim
 • Poznają tradycje i zwyczaje mieszkańców krajów angielskiego obszaru językowego, a pasję do języka Szekspira połączą z umiejętnościami aktorskimi
 • Swoje umiejętności językowe będą doskonalić w programach i projektach międzynarodowych
 • (Erasmus+, Small Grants, eTwinning), w rozmowach z zaproszonymi gośćmi i rówieśnikami z różnych zakątków nie tylko Europy!
 • Będą uczestniczyć w spotkaniach z native speakerami i innymi ciekawymi ludźmi oraz z wolontariuszami z różnych krajów
 • Warunkiem zakwalifikowania do klasy jest uzyskanie pozytywnej akceptacji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, która w procesie rekrutacji bierze pod uwagę wynik sprawdzianu po szkole podstawowej oraz oceny z języka angielskiego i języka polskiego uzyskane przez ucznia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • Na realizację innowacji przeznaczone zostaną dodatkowe godziny w ramach języka angielskiego

4. Ogólnodostępnych

 • Do oddziałów ogólnodostępnych przyjmuje się uczniów, którzy nie wybraki klas innowacyjnych
 • Oddziały ogólne nie mogą liczyć więcej niż 24 uczniów
 • W klasach ogólnodostępnych realizuje się podstawę programową dla gimnazjum
 • Oddziały ogólnodostępne można dzielić z na grupy językowe i grupy wychowania fizycznego w zależności od rodzaju kontynuowanego języka obcego, poziomu znajomości języka obcego, liczby uczniów w klasie oraz płci (dotyczy tylko zajęć wychowania fizycznego)
 • Wszyscy uczniowie, bez względu na rodzaj wybranej klasy, będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
   • sportowych
   • teatralnych
   • dziennikarskich
   • językowych /języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański/
   • zespołu wokalno-muzycznego Pierożki
   • fotograficznych
   • Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości
   • Szkolnego Klubu Wolontariusza
   • Innych zgodnie z oczekiwaniami

Nasza szkoła, jako jedyna z powiatu łęczyckiego i jedna z niewielu w województwie łódzkim, już od kilku lat jest objęta programem Szkoła Ucząca Się, który ma na celu podnoszenie jakości uczenia się i nauczania poprzez systemowe doskonalenie pracy nauczycieli i uczniów. Program Szkoła Ucząca Się pomaga szkołom w podnoszeniu efektywności nauczania i wdrażaniu oceniania wspierającego rozwój uczniów.

Postaw na rozwój, przyjdź do nas !

 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i ...
Dzień faceta dziś się święci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną.
W Nowym Roku 2016 życzymy Wszystkim 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha...
Zapraszamy na Dni otwarte 19 – 20 marca 2015r. w godzinach 8 00 – 18 00. Przyjdź, zobacz, dotknij naprawdę wart !

logo znak jakości interklasa

  logo szkoła bez przemocylogo szkoła z klasą

logo Szkoła Promująca Zdrowielogo Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

Comenius