Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nasza miejscowość

Kościół w BłoniuBogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w...

Czytaj więcej

Centrum Sportowe

Centrum SportoweDnia 7 czerwca 2013 roku przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otwarto nowoczesne Centrum Sportowe. Z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jak i społeczność gminy łęczyca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Nasi uczniowie

Laureatkami Miłoszówek 2015Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały: Natalia Drzewiecka ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole...

Czytaj więcej

Terminarz naboru

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i dokumentacja dla kandydatów spoza obwodu gimnazjum

 

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący Od 01.06. do 22.06. 2016 r. do 12 00
Uzupełnienie wniosku okopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu Od 24.06.do 28.06. 2016 r. do 12 00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum Od 29.06. do 01.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.07.2016 r. godz. 12 00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 06.07.2016 r. godz. 12 00
do 08.07.2016 r. godz. 12 00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
11.07.2016 r. godz. 1200

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący Od 11.07. 2016 r. godz. 12 00
do 13.07. 2016 r.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do gimnazjum przez komisję rekrutacyjną 15-18.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.08.2016 r. godz. 1200
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 08.08.2016 r. godz. 1200
do 10.08.2016 r. godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 06.07.2016 r. godz. 12 00
do 08.07.2016 r. godz. 12 00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.08.2016 r. godz. 1200
Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i ...
Dzień faceta dziś się święci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną.
W Nowym Roku 2016 życzymy Wszystkim 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha...
Zapraszamy na Dni otwarte 19 – 20 marca 2015r. w godzinach 8 00 – 18 00. Przyjdź, zobacz, dotknij naprawdę wart !

logo znak jakości interklasa

  logo szkoła bez przemocylogo szkoła z klasą

logo Szkoła Promująca Zdrowielogo Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

Comenius