Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nasza miejscowość

Kościół w BłoniuBogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w...

Czytaj więcej

Centrum Sportowe

Centrum SportoweDnia 7 czerwca 2013 roku przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otwarto nowoczesne Centrum Sportowe. Z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum jak i społeczność gminy łęczyca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Nasi uczniowie

Laureatkami Miłoszówek 2015Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały: Natalia Drzewiecka ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole...

Czytaj więcej

„Programujemy Przyszłość” w Topoli Królewskiej

Projekt „Programujemy Przyszłość” był realizowany w szkołach podstawowych województwa łódzkiego. Zespół uczniów: Paulina Kaszubska, Agata Granosik, Julia Kulesza i Jakub Brzóskowski z PLO Politechniki Łódzkiej oraz Bartosz Wachowicz, Paweł Filipczak, Filip Kowalski i Piotr Polnau z ZS10 w Łodzi prowadził praktyczne zajęcia dla dzieci na temat informatyki i elektroniki. Projekt był realizowany w ramach platformy Zwolnieni z Teorii. Celem przyświecającym temu przedsięwzięciu była chęć rozpowszechniania pasji wśród najmłodszych. W projekcie wzięło udział 26 uczniów naszej szkoły.

Czytaj więcej: „Programujemy Przyszłość” w Topoli Królewskiej

Etapy rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia - zakończenia

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05.2019  - 25.06.2019 godzina 12 00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art.134 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe.

18.07.2019 do godziny 12 00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

21.06.2019  – 25.06.2019  godzina 12 00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowaw pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.06.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.07.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.07.2019 do godziny 12 00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

16.07.2019 12:00 – 24.07.2019 godzina 12 00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.07.2019 do godziny 12 00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

25.07.2019 do godziny 13 00

Klauzula informacyjna dotyczaca art.13 RODO przy rekrutacji dzieci do przedszkola/szkoły

Klauzula informacyjna dotycząca art.13 RODO przy rekrutacji dzieci do przedszkola/szkoły Download this file (k_inf_1.pdf)

 

Klauzula informacyjna przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych szkoły

Klauzula informacyjna przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych szkoły Download this file (k_inf_2.pdf)

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i ...
Dzień faceta dziś się święci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną.
W Nowym Roku 2016 życzymy Wszystkim 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha...
Zapraszamy na Dni otwarte 19 – 20 marca 2015r. w godzinach 8 00 – 18 00. Przyjdź, zobacz, dotknij naprawdę wart !

logo znak jakości interklasa

  logo szkoła bez przemocylogo szkoła z klasą

logo Szkoła Promująca Zdrowielogo Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła Odkrywców Talentów

 

 

Comenius