Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Badanie losów absolwenta

Drogi Absolwencie!

Zwracamy się z  prośbą o wypełnienie ankiety badającej losy absolwentów.  Ankieta jest anonimowa, jednak zależy nam bardzo na rzetelnych, prawdziwych odpowiedziach.  To one pozwolą zebrać nam  informacje, które mogą wpłynąć na  podnoszenie jakości pracy szkoły.

Ankieta

Losy absolwentów

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami:

  • prowadzi księgę absolwentów (stworzenie bazy absolwentów)
  • przeprowadza rozmowy z nauczycielami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami
  • zaprasza absolwentów do udziału w uroczystościach szkolnych, wycieczkach
  • umożliwia korzystanie z kompleksu rekreacyjno - sportowego
  • organizuje spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych  (targi edukacyjne), w trakcie których absolwenci promują swoją nową szkołę, przekazując jednocześnie informacje o swojej ścieżce rozwoju
  • umożliwia realizację praktyk studenckich
  • odwołując się do ich przykładu, motywuje uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości

    Czytaj więcej: Losy absolwentów