03/11 2016

Terminarz naboru

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i dokumentacja dla kandydatów spoza obwodu gimnazjum

 

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący Od 01.06. do 22.06. 2016 r. do 12 00
Uzupełnienie wniosku okopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu Od 24.06.do 28.06. 2016 r. do 12 00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum Od 29.06. do 01.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.07.2016 r. godz. 12 00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 06.07.2016 r. godz. 12 00
do 08.07.2016 r. godz. 12 00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
11.07.2016 r. godz. 1200

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący Od 11.07. 2016 r. godz. 12 00
do 13.07. 2016 r.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do gimnazjum przez komisję rekrutacyjną 15-18.07.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.08.2016 r. godz. 1200
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 08.08.2016 r. godz. 1200
do 10.08.2016 r. godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
Od 06.07.2016 r. godz. 12 00
do 08.07.2016 r. godz. 12 00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.08.2016 r. godz. 1200