Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Terminarz naboru

  • 02.03.2015 – 31.03.2015 –  składanie zgłoszeń i wniosków
  • 08.04.2015  –  17.04.2015 –  analiza wniosków przez szkolną komisję rekrutacyjną
  • 30.04.2015, o godz. 15.00 – publikacja  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 26.06.2015 – 02.07.2015 – do godz. 15.00 dostarczenie przez rodziców dokumentów:

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

  • 03.07.2015 – publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych po przeprowadzonym postępowaniu uzupełniającym

 

Szczegółowych informacji o naborze udziela sekretariat szkoły:

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

Topola Królewska 66

99-100 Łęczyca

woj. łódzkie

tel. /fax: 24 722 32 31 lub tel. kom.697 223213