Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Lista uczniów klas pierwszych 2016/2017

Klasy pierwsze rok szkolny 2016/2017