Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Wyjaśniali, kim jest prosument

W dniu 18 czerwca w naszej szkole grupa projektowa „Z ekologią w przyszłość”, w składzie: Aleksandra Kaźmierczak, Milena Kupis, Wioletta Nowak, Justyna Kuleczka, Sandra Szczęsna, Dawid Rosolak, Kacper Krysztofiak, Piotr Góra, Dawid Grzelak, Kuba Olczak, pod opieką pani Sylwii Gnatowskiej, zorganizowała konferencję „Jestem prosumentem”.

Na spotkanie przybyło wielu gości, m.in. wójt gminy Łęczyca pan Jacek Rogoziński. Głównym celem konferencji było ukazanie zalet energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w szczególności z fotowoltaiki.

Zgromadzenie to było podsumowaniem trzech etapów w ogólnopolskim konkursie badawczym organizowanym przez fundację Banku Ochrony Środowiska „Postaw na słońce”.

Tekst: Milena Korput

Foto: Aleksandra Kaźmierczak