Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Jak wspomóc dziecko przed egzaminem?

 Każdy uczeń ma swój własny sposób uczenia się, przygotowywania do egzaminu. Jeśli przynosi dobre efekty, to jest w porządku. Warto jednak poznać choć w zarysie zasady przygotowywania się do egzaminu, których stosowanie przynosi dobre efekty.

    Chcąc przygotować się dobrze do egzaminu należy:

 1. Przeglądać notatki z lekcji- pierwszy przegląd. Spokojne czytanie notatek tydzień przed egzaminem. Tutaj dziecko nie musi dokładnie zapamiętywać treści. Taki przegląd ma na celu odświeżenie materiału i upewnienie, że się go rozumie. Kilkakrotne czytanie notatek z lekcji to najlepszy sposób na przyswajanie omawianego materiału.
 2. Drugi przegląd notatek. To czytanie powinno być bardziej aktywne. Tu rodzice mogą wiele pomóc odpytując dziecko ze szczegółów. Jeśli pewne informacje są dobrze przyswojone, niech rodzic spróbuje połączyć te informacje z własnym doświadczeniem. Ten drugi przegląd przychodzi o wiele łatwiej niż pierwszy.
 3. Trzeci przegląd notatek. Przy tym przeglądzie uczeń już najczęściej przewiduje treść na kolejnej stronie. Kojarzy materiał z różnych partii materiału.


          Te przeglądy dzieci mogą powtarzać przed egzaminem dowolną liczbę razy. Im częściej to robią, tym lepiej przyswajają sobie treść do nauczenia. Dobrą, ogólną zasadą przy przygotowaniu do jakiegokolwiek egzaminu jest przejrzenie notatek co najmniej trzykrotnie. Fakt, iż rodzice czasem zbyt często każą dzieciom powtarzać materiał nie jest właściwy. Po przekroczeniu bowiem pewnej granicy zaczyna się przyswajać tych informacji coraz mniej.

          W czasie przeglądania notatek należy zajrzeć do prac domowych, wypracowań, fragmentów streszczeń lektur. Przeglądanie prac domowych dotyczy wszystkich przedmiotów, a szczególnie przedmiotów ścisłych. Często podobne mogą pojawić się na egzaminie. Tego typu przegląd może być jednokrotny.

 1. skuteczne jest powtarzanie treści na głos własnymi słowami
 2. przepisywanie symboli, wzorów itp. To pomoże je doskonale zapamiętać.
 3. dobrym sposobem na zapamiętanie jest pisanie ściąg.


        Przeglądanie notatek i innych tekstów powinno być dobrze zorganizowane i systematyczne. Jeden tydzień powtarzania powinien być wystarczający. Wielu uczniów ma skłonności do odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę. Rodzice powinni więc zachęcać swoje dzieci do równomiernego rozłożenia pracy na czas powtarzania. Nie powinno się przy powtarzaniu robić długich przerw (np. jedno czy dwudniowych). Najlepiej uczyć się każdego dnia, choćby krótko. Oczywiście z wyjątkiem dnia egzaminu. Nigdy nie należy uczyć się do ostatniej chwili przed egzaminem. Istnieje jednak zasada. Więcej dziecko nauczy się, zasiadając za każdym razem na dłuższy czas do nauki, a nie ucząc się po trochu i robiąc ciągle przerwy. Przed samym egzaminem ważny jest odpoczynek. Dziecko musi być zrelaksowane. Nabierze wtedy większej pewności siebie.

        Dzieci często mają obawy, że wszystko zapomną, gdy zaczną powtarzać tydzień przed egzaminem. I tu znowu ważna jest rozmowa z dzieckiem. Rodzicu przekonuj dziecko do uczenia się. Nie powinno ono ani przez chwilę myśleć, że jakoś to będzie i że bez solidnej pracy uda im się zdać egzamin. Warto zapamiętać także, iż nie jest wskazane przygotowywanie się uczniów słabszych z bardzo dobrymi. Nie jest to wskazane dla ucznia dobrze przygotowanego, bo poświęca on zbyt dużo czasu na edukowanie słabszego.

Przed przystąpieniem do egzaminu:

 •  Rodzicu dopilnuj żeby dziecko przybyło punktualnie, pośpiech, spóźnienie dekoncentruje
 • Dopilnuj, żeby dziecko zabrało ze sobą wszystkie przybory
 • Doradź, żeby dziecko nie słuchało tego, co mówią koledzy; takie spekulacje, uzupełnianie wiedzy dekoncentruje i denerwuje
 • Przypomnij o uważnym wysłuchaniu instrukcji

W trakcie egzaminu doradź:

 •  Przy pracy pisemnej, notuj słowa, myśli
 • Przy zadaniu pisemnym poświęć więcej czasu na to, za które możesz otrzymać więcej punktów
 • Najpierw wybieraj zadania najłatwiejsze, potem wróć do trudnych
 • Przy rozwiązywaniu zadań z matematyki itp. Pisz myśli, wzory, skojarzenia na marginesie. Najpierw zapoznaj się ze wszystkimi zdaniami. Zacznij je rozwiązywać od najłatwiejszych.
 • Przy testach, gdy zostanie coś czego nie wiesz, zgaduj, strzelaj, wzrasta wtedy twoja szansa
 • Nie zniechęcaj się, nawet jeśli czegoś nie wiesz do końca, to rozwiązaną część zadania nauczyciel może jakoś uwzględnić
 • Pisz wyraźnie, nauczyciel mając trudności z odczytaniem niewyraźnego pisma, najczęściej rozstrzyga wątpliwości na niekorzyść ucznia (chociaż wydaje się nam, że jest odwrotnie)
 • Starannie przeczytaj wszystkie odpowiedzi (często ci pierwsi, którzy oddają pracę o czymś zapomnieli)
 • Najlepiej pracuj do końca wyznaczonego czasu


        Rodzicu pamiętaj. Niemal każde dziecko przeżywa strach przedegzaminacyjny. Strach działa najczęściej destrukcyjnie. Są uczniowie, którzy na samą myśl o egzaminie odczuwają lęk, niepokój. Denerwując się, zamartwiają. Dzieci boją się porażki, bardzo boją się krytyki ze strony rodziców, kolegów, nauczycieli. Najczęściej jednak strach przed rodzicem jest najsilniejszy. Niektórzy uczniowie niepokoją się o to, że tak dużo pracowali i muszą dobrze wypaść. Przekonanie, że dobry wynik będzie dowodem i uzasadnieniem wielkiego wysiłku, pracy „paraliżuje”. Takie zamartwianie się na zapas ma negatywny wpływ na samopoczucie, myślenie. Uczniowie sami, bezwiednie sprowadzają na siebie nieszczęście.

         Naszym dzieciom często brak wiary we własne możliwości, brak pewności siebie. Są one przekonane, że nie potrafią przygotować się do egzaminu. I tu znów ważna jest rola rodzica. Należy porozmawiać z dzieckiem. Wyjaśnić, czemu służy egzamin. To jest także sposób uczenia się, że nie ocenia się w ten sposób ucznia, ale mierzy znajomość danego materiału. Po egzaminie, nawet takim, który wypadł nie najlepiej nigdy nie krytykuj dziecka. Jego osoby, charakteru. Pomóż mu przeanalizować błędy, jakie zrobił, bo przecież na własnych błędach uczymy się wszyscy.

 

Opracowała mgr Alicja Zarzycka - Durda