Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Dyżury nauczycieli

Zebrania z rodzicami oraz dyżury indywidualne nauczycieli::

20 września 2018 r.

22 listopada 2018 r.

31 stycznia 2019 r.

21 marca 2019 r.

25 kwietnia 2019 r.(OP)

6 czerwca 2019 r.