Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Dyżury nauczycieli

Zebrania rodziców:

20.09.2017 r.

08.11.2017 r.

24.01.2018 r.

10.04.2018 r.

11.06.2018 r.

W tych dniach decyzją p. Dyrektor A Zarzyckiej  - Durdy wszyscy nauczyciele oddziałów gimnazjalnych pełnią dyżury pedagogiczne do godz. 19.00.