Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Dyżury nauczycieli

Dzień otwarty - spotkania rodziców z nauczycielami: 

20.10.2016 r.

17.11.2016 r.

12.01.2017 r.

16.02.2017 r.

27.04.2017 r.

18.05.2017 r.

08.06.2017 r.

Zebrania rodziców:

15.09.2016 r.

08.12.2016 r.

23.03.2017 r.