Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Informujemy

Zaproszenie

Bal Andrzejkowy

Wpłat na rzecz Rady Rodziców

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio na rachunek nr 36 9029 0000 0112 2312 2001 0001.

Bezpieczny wypoczynek zimą

Poradnik dla rodziców. Download this file (wypoczynek_zimowy_rodzice.pdf)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi