Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Laureaci Miłoszówek 2014

Tytułem Miłoszówka Roku 2014 zostały wyróżnione trzy uczennice klasy IIIB.

Julia Zawierucha jest urodzoną optymistą, zaangażowaną w życie klasy i szkoły, chętnie podejmującą nowe wyzwania. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Pracuje w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości,  sięgnęła z nim po najwyższe laury, uzyskała tytuł finalistki programu  Młodzi przedsiębiorczy, uczestniczyła w Gali projektów w NBP w Warszawie. Zdobyła mandat  posła i uczestniczyła w  XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży...

Brała udział w projekcie edukacji patriotycznej Od legionów polskich do niepodległości i obrony II Rzeczypospolitej. Współpracowała z Domem Pomocy Społecznej i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w  Łęczycy. W klasie pierwszej- była jedną z aktorek Szkolnego Koła Teatralnego. Posiada zdolności plastyczne, pasjonuje się fotografią oraz filmem.

Jagoda Zawierucha - ambitna, sumienna i pracowita. Działa w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości, zdobyła mandat posła i wzięła udział w XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Podobnie, jak pierwsza laureatka, była inicjatorką i realizatorką wielu przedsięwzięć o charakterze obywatelskim, społecznym i patriotycznym. Ponadto z powodzeniem bierze udział  w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Chętnie przyjmowała zadania jako uczestniczka Szkolnego Koła Teatralnego. Jagoda jest szczególnie wrażliwa na potrzeby innych, zawsze służy bezinteresowną pomocą potrzebującym, współpracowała z DPS-em i TPD, pomagała w nauce  młodszym kolegom. Dzięki swej skromności, łagodności i uprzejmości szybko zjednuje sobie za ufanie innych. Godnie reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym.

Martyna Poluchowicz to trzecia laureatka, która swoją kreatywność rozwijała również w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości. Jest urodzoną liderką, pełniła tę funkcję realizując projekty ekonomiczne, społeczne, przygotowując układy choreograficzne do szkolnych oraz powiatowych konkursów tanecznych i teatralnych. Zdobyła II miejsca w kategoriach duety i soliści w Powiatowym Przeglądzie Form Tanecznych oraz I i II miejsce w kategorii par w Otwartym Konkursie Tanecznym. Była w grupie uczniów, którzy zdobyli pierwsze miejsce w XIX Powiatowych Konfrontacjach Artystycznych Szkół oraz pierwsze miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Językowych. Sumiennie i terminowo wywiązuje się ze wszystkich powierzonych jej zadań w trakcie realizacji projektów międzynarodowych: Moja pasja to film, teatr i język angielski w ramach programu English Teaching oraz Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.  Martyna godnie reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym.