Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Laureaci Miłoszówek 2014

Tytułem Miłoszówka Roku 2014 zostały wyróżnione trzy uczennice klasy IIIB.

Julia Zawierucha jest urodzoną optymistą, zaangażowaną w życie klasy i szkoły, chętnie podejmującą nowe wyzwania. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Pracuje w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości,  sięgnęła z nim po najwyższe laury, uzyskała tytuł finalistki programu  Młodzi przedsiębiorczy, uczestniczyła w Gali projektów w NBP w Warszawie. Zdobyła mandat  posła i uczestniczyła w  XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży...

Brała udział w projekcie edukacji patriotycznej Od legionów polskich do niepodległości i obrony II Rzeczypospolitej. Współpracowała z Domem Pomocy Społecznej i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w  Łęczycy. W klasie pierwszej- była jedną z aktorek Szkolnego Koła Teatralnego. Posiada zdolności plastyczne, pasjonuje się fotografią oraz filmem.

Jagoda Zawierucha - ambitna, sumienna i pracowita. Działa w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości, zdobyła mandat posła i wzięła udział w XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Podobnie, jak pierwsza laureatka, była inicjatorką i realizatorką wielu przedsięwzięć o charakterze obywatelskim, społecznym i patriotycznym. Ponadto z powodzeniem bierze udział  w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Chętnie przyjmowała zadania jako uczestniczka Szkolnego Koła Teatralnego. Jagoda jest szczególnie wrażliwa na potrzeby innych, zawsze służy bezinteresowną pomocą potrzebującym, współpracowała z DPS-em i TPD, pomagała w nauce  młodszym kolegom. Dzięki swej skromności, łagodności i uprzejmości szybko zjednuje sobie za ufanie innych. Godnie reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym.

Martyna Poluchowicz to trzecia laureatka, która swoją kreatywność rozwijała również w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości. Jest urodzoną liderką, pełniła tę funkcję realizując projekty ekonomiczne, społeczne, przygotowując układy choreograficzne do szkolnych oraz powiatowych konkursów tanecznych i teatralnych. Zdobyła II miejsca w kategoriach duety i soliści w Powiatowym Przeglądzie Form Tanecznych oraz I i II miejsce w kategorii par w Otwartym Konkursie Tanecznym. Była w grupie uczniów, którzy zdobyli pierwsze miejsce w XIX Powiatowych Konfrontacjach Artystycznych Szkół oraz pierwsze miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Językowych. Sumiennie i terminowo wywiązuje się ze wszystkich powierzonych jej zadań w trakcie realizacji projektów międzynarodowych: Moja pasja to film, teatr i język angielski w ramach programu English Teaching oraz Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.  Martyna godnie reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym.