Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Laureaci Miłoszówek

 

Laureatkami Miłoszówek 2015 zostały:

Natalia Drzewiecka
Ma na swoim koncie liczne sukcesy wokalne i recytatorskie. Jest jednym z najlepszych krasomówców w kraju. Z dużym zaangażowaniem realizowała szkolne projekty, w tym międzynarodowe. Śpiewa w zespole Pierożki, występuje w szkolnym teatrze. Mimo artystycznej duszy nie stroni od konkursów ekonomicznych. Zawsze serdeczna, niezwykle skromna i kulturalna.

Natalia Królak
Działa w Młodzieżowej Radzie Gminy oraz w Młodzieżowej Drużynie Strażackiej. Jest redaktorem naczelnym szkolnej gazety „Półserio". Znajduje także czas na pracę w szkolnym sklepiku i taniec w zespole cheerleaderek. Rozwija swoje pasje plastyczne i fotograficzne- jest laureatką międzynarodowej edycji XV Konkursu Papieskiego w kategorii: fotografia. Dba o atmosferę przyjaźni i wzajemnego zaufania w swojej klasie. Towarzyszy jej dziecięcy optymizm, którym zaraża innych, oraz wiara w to, że jeśli człowiek się postara, może wiele osiągnąć.
Weronika Twardowska
Systematycznie i bezinteresownie, poświęcając swój wolny czas, udziela pomocy koleżeńskiej wszystkim, którzy tego potrzebują, choć nie ukrywa, że ma swoich ulubionych uczniów. Z niezwykłą cierpliwością motywuje innych do nauki. W ciszy wykonuje często tytaniczna pracę. Wyróżnia się bardzo wysoką kulturą osobistą, jest bardzo skromna, życzliwa, uprzejma i prawdomówna.
Dagmara Sobczak
Jest wyjątkowo odpowiedzialna, sumienna i pracowita. Zawsze gotowa przyjąć na siebie dodatkowe obowiązki. Świadomie podąża ścieżką prowadzącą do rozwoju intelektualnego, społecznego i moralnego. Brała udział w realizacji wielu projektów edukacyjnych. Ma na swoim koncie sukcesy w konkursach recytatorskich, literackich, krasomówczych i językowych. Jest poza tym bardzo czynną wolontariuszką, uczestniczyła we wszystkich akcjach Szkolnego Klubu Wolontariusza. Warto dodać, że zasiadała w sejmowych ławach, jako posłanka XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Lidia Majda
Można pozazdrościć jej charyzmy. Jest członkiem zarządu Samorządu Uczniowskiego, szefową Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca. Bierze udział w projektach edukacyjnych i konkursach o tematyce ekonomicznej, religijnej, językowej oraz muzycznej. Ma na swoim koncie wiele sukcesów indywidualnych i zespołowych. Stworzony przez nią i jej koleżanki scenariusz komiksu ekonomicznego okazał się najlepszy w Polsce. Cechują ją: wrodzona dobroć, skromność, wrażliwość, otwartość i szacunek do drugiego człowieka.