Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Rada rodziców

 

Przewodnicząca:

Małgorzata Bartniak

Wiceprzewodnicząca:

Anna Roszuk

Anna Martofel

Skarbnik:

Bożena Stańczyk

Sekretarz:

Ewa Banasiak