Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Wpłat na rzecz Rady Rodziców

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio na rachunek nr 36 9029 0000 0112 2312 2001 0001.