Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Wpłat na rzecz Rady Rodziców

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio na rachunek nr 36 9029 0000 0112 2312 2001 0001.