Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Etapy rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia - zakończenia
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 21.05.2018  - 20.06.2018 godzina 12 00
Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów 21.05.2018 - 20.06.2018 godzina 12 00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 22.06.2018  – 26.06.2018  godzina 12 00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 12.07.2018 godzina 11 00
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki 12.07.2018 12:00 – 19.07.2018 godzina 12 00
Publikacja list przyjętych 20.07.2018 godzina 11 00