Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Etapy rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia - zakończenia
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 2017.05.22 - 2017.06.21 godzina 12 00
Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów 2017.05.22 - 2017.06.27 godzina 12 00
Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 2017.05.22 - 2017.06.02 godzina 12 00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 2017.06.23 – 2017.06.27  godzina 12 00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 2017.07.03 godzina 12 00
Potwierdzeń woli podjęcia nauki 2017.07.03 – 2017.07.10 godzina 12 00
Publikacja list przyjętych 2017.07.11 godzina 12 00