Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Etapy rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia - zakończenia
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 2016.06.01 - 2016.06.22 godzina 12 00
Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów 2016.06.01 - 2016.06.30 godzina 12 00
Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 2016.06.03 - 2016.06.22 godzina 16 00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

2016.06.24 – 2016.06.28  godzina 12 00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 2016.07.04 godzina 12 00
Potwierdzeń woli podjęcia nauki 2016.07.04 – 2016.07.11 godzina 12 00
Publikacja list przyjętych 2016.07.12 godzina 12 00