Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Podstawa prawna: 

   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Download this file (rozporzadznie_men.pdf)
   •  Zarządzenie nr 113 ŁKO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. Download this file (nabor-a.pdf)
   • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty ( Art. 20f - (strona 50), określa jakich kandydatów przyjmuje się do szkoły ponadgimnazjalnej). Download this file (obwieszczenie_marszalka.pdf)
   • Zarządzeniem Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku. Download this file (z41.pdf)
   • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Download this file (prezentacja_rekrutacja_2.pdf)
   • Plakat - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 Download this file (PDF_Output.PDF)
   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Download this file (610.pdf)