Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Wykaz podręczników dla klasy 1

W roku szkolnym 2016/2017  uczniowie klas pierwszych gimnazjum zostaną wyposażeni w darmowe ćwiczenia i podręczniki. Książki i ćwiczenia zostaną sfinansowane w ramach dotacji celowej MEN.

Uwaga!
Zakup podręczników do religii do klasy 1gimnazjum leży w gestii rodziców.

 

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

- „ Spotkanie ze Słowem" Podręcznik dla gimnazjum I.

Wydawnictwo Świętego Wojciecha w Poznaniu