Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Wykaz podręczników dla klasy 3

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas trzecich gimnazjum zostaną wyposażeni w darmowe ćwiczenia i podręczniki. Książki i ćwiczenia zostaną sfinansowane w ramach dotacji celowej MEN.

Uwaga!
Zakup podręczników do religii do klasy 3 gimnazjum leży w gestii rodziców.

 

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

- „ABY NIE USTAĆ W DRODZE"  Podręcznik dla gimnazjum III.

Wydawnictwo Świętego Wojciecha w Poznaniu