Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Wymagania edukacyjne

W tym dziale zostały przedstawione wymagania edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum im Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej.

 

Blok humanistyczny

 • język polski; Download this file (wymagania_j.polski.pdf)
 • historia; Download this file (wymagania_historia.pdf)
 • wiedza o społeczeństwie; Download this file (wymagania_wos.pdf)
 • muzyka; Download this file (wymagania_muzyka.pdf)
 • plastyka; Download this file (wymagania_plastyka.pdf) 
 • religia; Download this file (wymagania_religia.pdf) 


Blok matematyczno - przyrodniczy

 • matematyka  - "Matematyka wokół nas" WSiP; Download this file (wymagania_matematyka.pdf)
 • fizyka; Download this file (wymagania_fizyka.pdf)
 • geografia; Download this file (wymagania_geografia.pdf)
 • biologia; Download this file (wymagania_biologia.pdf)
 • chemia; Download this file (wymagania_chemia.pdf)
 • informatyka; Download this file (wymagania_informatyka.pdf)
 • zajęcia techniczne. Download this file (PSO - mechatronika.pdf)


Blok języków obcych

 • język niemiecki; Download this file (wymagania_j.niemiecki.pdf)
 • język angielski; Download this file (wymagania_j.angielski.pdf)


Blok wychowania fizycznego

 • wychowanie fizyczne. Download this file (wymagania_wf.pdf)