Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Jolanta Kuropatwa dziękuje

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieciaki!

Bardzo dziękuję za liczne telefony, maile oraz wszelkie okazane dowody wsparcia i uznania dla moich działań. Cieszę się, że doceniacie stworzoną w Miłoszówce filozofię pracy opartą na podmiotowym traktowaniu ucznia oraz wzajemnym współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli, jak również stworzoną wspólnymi siłami atmosferę szczerości i głębokiego zaufania.

W swojej pracy, będąc nauczycielem i chwilowo dyrektorem, zawsze kierowałam się dobrem dziecka. Zawsze działałam zgodnie z przepisami prawa. Podejmowane przeze mnie i wszystkich nauczycieli działania, innowacyjność, pracowitość, otwartość na potrzeby uczniów, zjednały nam liczne grono przyjaciół. Sukcesy naszych uczniów, te codzienne i te spektakularne, promują szkołę i gminę na szczeblu ogólnopolskim. Wszelkie przeprowadzone w szkole kontrole pokazały najwyższą jakość świadczonych przez nas usług edukacyjnych. Na sukces trzeba było lat ciężkiej pracy i doskonałej współpracy!

Dziś, kiedy ta szkoła ma swoją markę, podjęłam bardzo trudną dla mnie decyzję: rezygnuję ze stanowiska dyrektora gimnazjum. Moje działania przestały być akceptowane, nie wpisują się w gminną politykę oświatową. Szczegółowe powody rezygnacji przedstawiłam organowi prowadzącemu.

Mam nadzieję, że jeszcze będę mieć możliwość oficjalnie podziękować Rodzicom i Uczniom za współpracę.

Nadal pozostaję do Państwa dyspozycji

 Jolanta Kuropatwa

Puchar Dyrektora Gimnazjum

Puchar Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej za najwyższą średnią dydaktyczną w roku szkolnym 2015/2016 otrzymał Krzysztof Trzeciak, który uzyskał wynik - 5,50.
Puchar Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej dla zespołu klasowego, który uzyskał za najwyższą średnią dydaktyczną w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali uczniowie KLASY I D.

Warsztaty kodowania z wykorzystaniem robotów FINCH

Konkurs na Najlepszego Czytelnika

materiał w przygotowaniu

Uwaga! Dowozy!

W związku z remontem dróg wszyscy uczniowie, którzy wsiadali do autobusu na przystanku obok LOK-u, korzystają z przystanku obok Urzędu Miasta lub PKS-u.