Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Rekrutacja do szkół średnich

Co warto wiedzieć o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych?

 • To, w jakiej formie odbywa się rekrutacja, zależy od organu prowadzącego szkołę, czyli władz miasta czy powiatu
 • Może on być tradycyjny, czyli realizowany poprzez złożenie dokumentów w najwyżej trzech szkołach, lub za pośrednictwem systemu elektronicznego, w którym dokonuje się wyboru szkół
 • Terminy dotyczące rekrutacji mogą się różnić w zależności od województwa
 • Ważne jest, by uczeń pamiętał o terminie:
  • składania podań o przyjęcie,
  • dostarczenia kopii dokumentów,
  • ogłoszenia przez szkołę wstępnych wyników rekrutacji,
  • potwierdzenia przez zakwalifikowanych kandydatów woli nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów,
  • ogłoszenia wyników rekrutacji,
  • ogłoszenia dodatkowego naboru w przypadku, kiedy pozostały jeszcze wolne miejsca
 • Najczęściej wymagane dokumenty:
  • podanie przygotowane według ustalonego wzoru,
  • zwykle dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie lekarskie (wymagane zazwyczaj w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych).

 

 

Co warto wiedzieć o zawodzie?

Przede wszystkim warto dowiedzieć się:

 • Co robi osoba wykonująca dany zawód, jakie ma zadania zawodowe, jakie wykonuje czynności zawodowe
 • Jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem
 • W jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie
 • Jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien wykonywać tego zawodu głównie ze względu na stan zdrowia)
 • Jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe
 • Jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie
 • Jakie są szanse na znalezienie pracy
 • Czy mogą dany zawód wykonywać osoby niepełnosprawne

 

 

 • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Download this file (info_zawody.pdf)