Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Drzwi firm stanęły otworem

 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego celem jest stworzenie środowiska społecznego, aktywnie wspierającego przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie „Otwarta firma – zawody w mojej okolicy".

 

Nasza szkoła włączyła się również w realizację tego projektu. Nauczyciele „ekonomii" p. Agnieszka Wyrzykowska, p. Magdalena Jasiaczek i p. Sylwia Gnatowska wraz z klasami  Ic, Id,  IIc, IId  i IIIb nawiązały kontakt z firmami ze środowiska lokalnego. Uczniowie klasy IIc, wraz ze swoim wychowawcą p. Magdaleną Jasiaczek, zwiedzili jednostkę wojskową Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej. Z kolei gimnazjaliści z klasy IC i ID pod opieką p. Agnieszki Wyrzykowskiej oraz p. Sylwii Gnatowskiej odwiedzili PKO B.P. S.A. oddział w Łęczycy oraz firmę Hurtap S.A. w Łęczycy.  Hotel Chrobry w Topoli Królewskiej mieli okazję zobaczyć uczniowie klasy IID.

Realizacja projektu pozwoliła uczniom na pełniejsze zrozumienie specyfiki niektórych zawodów występujących na terenie przez nich zamieszkiwanym. Gimnazjaliści zetknęli się z takimi zawodami, jak np. żołnierz, kelner czy bankier, dzięki czemu będą oni mogli świadomiej zaplanować swoją dalszą edukację, a co za tym idzie – przyszłą karierę zawodową. Dla przedsiębiorstwa była to wspaniała okazja do promocji wśród młodych przedstawicieli środowiska lokalnego oraz nawiązania kontaktów z naszym gimnazjum. Szkoła natomiast otrzymała możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.