Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Autorzy

Informacje o Gminie Łęczyca zebrali i opracowali:

Uczniowie: Adam Adamiak, Natalia Jezierska, Jakub Duś, Igor Kuropatwa, Paweł Martofel, Martyna Wdowiak, Agnieszka Augustyniak, Adrianna Radoszewska, Alicja Wróblewska, Bartłomiej Grzelewski, Szymon Graczyk, Krzysztof Straszewski, Paulina Cieślak, Żaneta Kubiak, Jakub Radoszewski.

Pod kierunkiem mgr Elżbiety Gierowskiej.

Historia Topoli Królewskiej

Bogata historia Topoli Królewskiej ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości. Ślady bytności człowieka w naszej miejscowości sięgają II wieku n.e.- świadczy o tym znaleziona w Topoli moneta rzymska. Topola Królewska rozpoczęła swój historyczny żywot w 1267 roku - z tego bowiem roku pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa.

Czytaj więcej: Historia Topoli Królewskiej

Gmina Łęczyca

Gmina Łęczyca graniczy od południa z powiatami poddębickim i zgierskim, od zachodu z gminą Świnice Wareckie i gminą Grabów, od północy z gminą Daszyna i Grabów, a od wschodu z gminami Witonia i Góra św. Małgorzaty. Tereny należące do gminy mają powierzchnię 150,6 km., zamieszkuje je 9.250 osób w 36 sołectwach.

Czytaj więcej: Gmina Łęczyca

Położenie geograficzne

Gmina Łęczyca leży w środkowej części Polski, w pasie Nizin Środkowopolskich. Obszar gminy położony jest w północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Według podziału fizjograficznego powiat łęczycki (a także gmina Łęczyca) położony jest na pograniczu dwóch mezoregionów: Kotliny Kolskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej

Czytaj więcej: Położenie geograficzne

Ukształtowanie powierzchni

Gmina Łęczyca leży w obrębie dwóch makroregionów. W południowo – zachodniej części jest to Nizina Południowowielkopolska z mezoregionem Kotliną Kolską oraz Nizina Środkowomazowiecka z mezoregionami: Równiną Łowicko – Błońską (pradolina oraz część południowa gminy) i Równiną Kutnowską w części północnej. Maksymalne wysokości na terenie gminy dochodzą do 98 m n.p.m. w części zachodniej, natomiast na północy do 131 m n.p.m. Przeważają obszary o wysokościach od 100 do 125 m n.p.m.

Czytaj więcej: Ukształtowanie powierzchni

Więcej artykułów…

  1. Budowa geologiczna
  2. Gleby
  3. Klimat