Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Położenie geograficzne

Gmina Łęczyca leży w środkowej części Polski, w pasie Nizin Środkowopolskich. Obszar gminy położony jest w północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Według podziału fizjograficznego powiat łęczycki (a także gmina Łęczyca) położony jest na pograniczu dwóch mezoregionów: Kotliny Kolskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej

należących do makroregionów Niziny Południowo i Środkowomazowieckiej, w podprowincji Nizin Środkowopolskich. Według podziału geobotanicznego Szafera (1977) teren ten należy do Okręgu Warszawskiego Krainy Mazowieckiej, pododdziału Pasa Wielkich Dolin, działu Bałtyckiego.