Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Hydrografia

Aktualna rzeźba terenu ukształtowana została przez procesy denudacyjne. Formy glacjalne (zlodowacenia środkowopolskiego), zostały tak silnie zatarte na przestrzeni wieków, że w krajobrazie dominują wyłącznie płaskie równiny denudacyjne lub tereny rzeczne. Dnem pradoliny płyną rzeki Ner i Bzura wraz z naturalnymi (Zian z Gnidą, Czartówką) i sztucznymi dopływami, należącymi do dorzeczy Wisły i Odry.

 

 

Pomiędzy dorzeczami tych rzek występuje dział wodny I-go rzędu. Dział ten przebiega mniej więcej wzdłuż torów PKP w rejonie Łęczycy. Generalnie sieć hydrograficzna charakteryzuje się ciekami o małych przepływach, które na wielu odcinkach, zwłaszcza latem, wysychają. Jest to efekt znacznego czerpania z płytkich wód podziemnych, zabudowy technicznej (uszczelnienia koryt), jak i melioracji wodnych.