Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Hydrografia

Aktualna rzeźba terenu ukształtowana została przez procesy denudacyjne. Formy glacjalne (zlodowacenia środkowopolskiego), zostały tak silnie zatarte na przestrzeni wieków, że w krajobrazie dominują wyłącznie płaskie równiny denudacyjne lub tereny rzeczne. Dnem pradoliny płyną rzeki Ner i Bzura wraz z naturalnymi (Zian z Gnidą, Czartówką) i sztucznymi dopływami, należącymi do dorzeczy Wisły i Odry.

 

 

Pomiędzy dorzeczami tych rzek występuje dział wodny I-go rzędu. Dział ten przebiega mniej więcej wzdłuż torów PKP w rejonie Łęczycy. Generalnie sieć hydrograficzna charakteryzuje się ciekami o małych przepływach, które na wielu odcinkach, zwłaszcza latem, wysychają. Jest to efekt znacznego czerpania z płytkich wód podziemnych, zabudowy technicznej (uszczelnienia koryt), jak i melioracji wodnych.