Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Szlaki turystyczne

Szlaki znajdujące się na terenie gminy Łęczyca:

  •  Niebieski szlak rowerowy w centrum polski

(Odcinek zachodni: z powiatu zgierskiego) Leźnica Wielka - Krzepocin II – Mniszki - Janków - Zduny- Podłęże - Parski - Łyków - Rogów - Wola Świniecka - Głogowiec - Świnice Warckie - Gusin - Grodzisko - Podgórze - Zbylczyce - Leszno - Byszew - Grabów - Besiekiery - Ostrówek - Aleksandrówek - Stara Sobótka - Odechów - Zagróbki - Drzykozy - Sławoszew - Mazew - (dalej biegnie przez powiat kutnowski).

  • Czarny szlak rowerowy (łącznikowy) - W krainie diabła Boruty

Krzepocin II - Topola Katowa - Łęczyca - Kwiatkówek - Marynki - Witaszewice - Kuchary - Kolonia - Nędzerzew - Gledzianówek - Gledzianów - (dalej biegnie przez powiat kutnowski).

  • Zielony rowerowy szlak cebulowy (powiatowy)

Łęczyca - Wilczkowice - Wąkczew - Leźnica Mała - Bronno - Łęka - Smolice - Grabów - Besk Stary - Sławęcin - Pociecha - Drzykozy - Miroszowice - Daszyna - Janice - Szamów - Wargawka - Witonia - Nędzerzew - Rybitwy - Dobrogosty - Kozuby - Topola Królewska - Łęczyca.

  • Czerwony szlak turystyczny - Łódzka magistrala rowerowa

(Parzęczew w powiecie zgierskim) - Topola Katowa - Borki- Łęczyca - Topola Królewska - Dąbie - Siedlec - Goszczynno - Drzykozy - Mazew - Łubno - (Głogowa - w powiecie kutnowskim - dalej przez Dąbrowice do Chodcza na Pojezierzu Kujawskim woj. kujawsko- pomorskie).