Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Zabytki gminy Łęczyca

 

Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Błoniu. Zbudowany w latach 1913-1916 w stylu narodowym wg. projektu Józefa Dziekońskiego.

 

 

Drewniany kościół p.w. Marii Magdaleny z 1784 r. w Leźnicy Małej, na wyposażeniu kościoła elementy przeniesione z Archikolegiaty w Tumie.

 

 

Drewniany dwór w Prądzewie z początku XX w. gruntownie zrekonstruowany pod koniec XX w.

 

 

Drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja w Topoli Królewskiej z pocz. XVIII w. z murowaną fasadą z kon. XIX w. Na cmentarzu drewniana kaplica p.w. św. Rocha ok. poł. XIX w.

 

 

Kościół w Siedlcu zbudowany w latach 1922-30 w stylu narodowym, wg projektu architekt Zdzisława Mączeńskiego.

 

 

Dwór w Siedlcu zbudowany został w roku 1880 przez Łukasza Boettichera. Otoczony jest założeniem parkowym w stylu angielskim. Obecnie należy do osoby prywatnej i na jesień 2007 wystawiony był na sprzedaż.