Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Gmina Łęczyca

Gmina Łęczyca graniczy od południa z powiatami poddębickim i zgierskim, od zachodu z gminą Świnice Wareckie i gminą Grabów, od północy z gminą Daszyna i Grabów, a od wschodu z gminami Witonia i Góra św. Małgorzaty. Tereny należące do gminy mają powierzchnię 150,6 km., zamieszkuje je 9.250 osób w 36 sołectwach.

Są to tereny rolnicze (9.989 ha) o glebach głównie w klasach IIIA, IIIB. Niewielkie lasy znajdują się jedynie w południowo - zachodniej części gminy. Gmina jest organem prowadzącym dla pięciu szkół podstawowych w: Błoniu,Siedlcu, Topoli Królewskiej Wilczkowicach i Leźnicy Małej, oraz jednego, oddanego do użytku w 2002 r. nowoczesnego Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Wójtem Gminy Łęczyca, czwartą kadencję, jest mgr inż. Andrzej Wdowiak.