Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Elementarz Korczaka

Logo - Elementarz KorczakaDołączyliśmy do szkół realizujących program Centrum Edukacji Obywatelskiej "Elementarz Korczaka”, który jest propozycją uczczenia Roku Janusza Korczaka w szkole. Dzięki zaangażowaniu dziewcząt z klasy IIID udało się podjąć działania nawiązujące do idei wychowawczych wybitnego pedagoga i przygotować scenariusze zajęć dla uczniów gimnazjum i sąsiadującej z nami szkoły podstawowej. W oparciu o uczniowskie propozycje przeprowadzono cykl 15 lekcji, których celem było poznanie sylwetki Janusza Korczaka i odkrycie w nim postaci zaskakująco współczesnej w sposobie myślenia o świecie. Zapoznano także uczniów z ideami, które głosił pisarz, przypomniano o prawach dziecka. Gimnazjaliści biorący udział w zajęciach mogli obejrzeć prezentację multimedialną prezentującą sylwetkę Janusza Korczaka, opisać znajdujący się  Warszawie pomnik wybitnego pedagoga i dokonać interpretacji wiersza Władysława Szlengela Kartka z dziennika akcji. Budującym jest fakt, że uczniowie właściwie odczytali ostatnie jego wersy:

 

 Janusz Korczak umarł, abyśmy
 Mieli także swe Westerplatte”

      Należy w tym miejscu wspomnieć o tym, iż gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w dyskusji na temat życiowych wartości 
      Nieco inny charakter miały zajęcia czytelnicze dla najmłodszych, czyli uczniów Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej. Ich celem było zapoznanie dzieci
z sympatycznym bohaterem stworzonym przez Janusza Korczaka, czyli Królem Maciusiem Pierwszym. A ponieważ życie króla nie jest usłane różami, na dzieci czekały liczne zadania. Nasi milusińscy musieli przejść królewski tor przeszkód oraz stworzyć kodeks króla.
      Z wszystkich zadań wywiązali się na medal. Mamy nadzieję, że nasza propozycja uczczenia Roku Janusza Korczaka nie tylko przybliżyła postać wybitnego pisarza i pedagoga- przyjaciela dzieci, ale sprowokowała dyskusję na temat dobra we współczesnym świecie.

Baner - Elementarz Korczaka