Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Na warsztatach w Politechnice Łódzkiej

 

Pod koniec lutego uczniowie klasy IC, klasy innowacyjnej, pod opieką p. Piotra Cieślarka i p. Katarzyny Bednarek wzięli udział w warsztatach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Politechniki Łódzkiej.

Pasjonaci programowania i eksperymentu wzięli udział w warsztatach z fizyki i programowania, prowadzonych przez p. dr inż. Ewę Korzeniewską i p. dr inż. Krzysztofa Smółkę z Politechniki Łódzkiej. Tematem pierwszych zajęć było „działanie pola magnetycznego i elektrycznego na cząstkę naładowaną” oraz dlaczego obiekty lewitują, natomiast drugie spotkanie dotyczyło oprogramowania przyrządów LED, które w efekcie końcowym zaświeciły w trzech kolorach: czerwonym, żółtym i zielonym. Dowiedzieliśmy się również jak poprawnie nazywać przyrządy wykorzystywane do codziennego majsterkowania, itp.

Obcowanie ze światem nauki nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. W tym miejscu należy wymienić  twórców i jednocześnie pomysłodawców innowacji, a także podziękować Panu Wójtowi i Radzie Gminy Łęczyca, za umożliwienie nam przewozu na warsztaty.

Warsztaty były dla nas cennym doświadczeniem i inspiracją do poszerzenia wiedzy w dziedzinie nauk ścisłych. Dzięki takim zajęciom mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę i zebrać wiele ciekawych informacji, które mogą przydać się na egzaminie gimnazjalnym, a w przyszłości w szkole średniej.  Była to już druga nasza wizyta na Politechnice Łódzkiej i mamy nadzieję, że nie ostatnia.

Już nie możemy doczekać się następnego wyjazdu……..

 Igor Dłużewski