Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

"TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI"...

Pod takim hasłem 20 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu

Tego dnia grupa projektowa w składzie: Małgosia Gawęda, Wiktoria Paciorek, Kasia Kupis, Natalia Sowińska, Klaudia Wasiak, Iwona Darmach, Kasia Mieczkowska, Iza Fabich, Dominika Doniak, Kinga Małecka oraz Kacper Fornalczyk, pod kierunkiem pań Katarzyny Bednarek i Barbary Matczak-Tomes przedstawiła krótki mont...aż słowno-muzyczny pt. „Szacunek”, w którym pokazane zostało, że szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania, tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie, np. hejtem….
Podjęte zostały także inne działania angażujące całą społeczność do działań i refleksji nad możliwościami, ale i zagrożeniami czyhającymi w sieci. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy informatycznej z bezpieczeństwa w sieci uczestnicząc w quizach, konkursach, rozwiązując zagadki a także biorąc udział w zajęciach,…
Dziękujemy panu dyrektorowi Zbigniewowi Soborowi i paniom wicedyrektor Marii Gębuś i Alicji Zarzyckiej – Durdy za udział w naszym projekcie i włączenie się w obchody DBI.

         

Zapraszamy na facebooka biblioteki szkolnej: https://www.facebook.com/biblioteka.topola.krolewska/?hc_ref=ARRmdgXQ28k6hHpV-7civQMQKId9SVDGTJyNSAIzh_myEu936Q0b6-a3t_6PAJVf9rk