Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Stan czytelnictwa za I okres klasyfikacyjny

Wprawdzie wiele się dziś mówi o spadku czytelnictwa w Polsce, ale nasza biblioteka tego nie odnotowuje. Zmieniły się tylko gusty czytelnicze;  o wiele mniejszym zainteresowaniem cieszą się lektury,  natomiast w cenie jest beletrystyka.