Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Tak więc lokomotywa Tuwima ruszyła .... Rok 2013 rokiem Tuwima

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku Poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. W 2013 roku przypadają sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima.

Julian Tuwim to wybitny pisarz, autor wierszy dla dorosłych i dzieci, słów piosenek, tekstów dla kabaretów, rewii, operetek, ale także redaktor i tłumacz poezji obcojęzycznej. Współzałożyciel grupy poetyckiej „Skamander" i stały współpracownik „Wiadomości Literackich", jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Rok Tuwima okazał się wymarzonym czasem na poszerzanie literackiej wiedzy i czytelniczych Tuwimowych doświadczeń. Biblioteka przygotowała wiele przedsięwzięć, pomysłów, co przyczyniło się do wzbogacenia obchodów „Roku z Tuwimem".

  •  gazetka tematyczna, wystawka w holu biblioteki

  •  szkolny konkurs czytelniczo-plastyczny "Tuwim wierszem malowany"

Zwycięscy konkursu z nagrodami książkowymi Zwycięscy konkursu z nagrodami książkowymi

 Zwycięzcy konkursu:

I miejsce - Ania Królicka z klasy 2B

II miejsce - Karolina Kornat z klasy 1B

III miejsce - Hubert Gadulski z klasy 2B

 

Wyróżnienia:

Zuzia Tyrpuła z klasy 1A

Kacper Pałczyński z klasy 2B

 

  • zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków
  • prezentacja multimedialna przygotowana przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzką  w Łodzi
  • udział w konkursie literacko-plastycznym "Odkrywanie Tuwima" zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego