Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Czytanie łączy pokolenia

Hasłem tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek  jest: "Czytanie łączy pokolenia".

 

"Czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką. Biblioteka stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Na bibliotecznych półkach odnaleźć można zarówno historyczne dzieje i świadectwa dawnych wieków, jak i współczesne teksty.
Starodawne druki mogą bez przeszkód współistnieć obok nowoczesnych technologii, audio czy e-booków. Czytelnik
w każdym wieku odnajduje w bibliotece skarbnicę wiedzy, przyjemność obcowania z piękną literaturą, czy cenne świadectwa minionych pokoleń". SBP

W naszej bibliotece przeprowadzony został konkurs czytelniczy pt. „Kto czyta książki żyje podwójnie”. Przedmiotem konkursu było napisanie recenzji swojej ulubionej książki.
Codziennie odwiedzały nas dzieci ze szkoły podstawowej. Zajęciom towarzyszyła wystawa najstarszych książek w zbiorach biblioteki. Dzieci mogły porównać szatę graficzną książek wydawanych kilkanaście lat temu i współcześnie. Bibliotekarze rozmawiali z dziećmi o bajkach, które czytali ich rodzice, dziadkowie i pradziadkowie.