Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Spotkanie z Panią Otylią Kokocińską

 

Otylia Kokocińska, sanitariuszka kampanii wrześniowej 1939 r. opowiadała grupie gimnazjalistów, historię Bitwy nad Bzurą w kontekście łęczyckich wydarzeń. Okazją do spotkania była realizacja przedsięwzięcia w ramach projektu "Od Legionów Polskich do niepodległości i obrony II Rzeczypospolitej".

16 października 2014r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z Panią Otylią Kokocińską, która będąc doświadczonym pedagogiem, rozpoczęła je od serdecznego przywitania młodzieży. 
Grupa projektowa w składzie: Dominika Marciniak, Oskar Jabłoński, Julia Dutkiewicz, Bartek Polit, Damian Granosik, Marta Fabrykowska przygotowała prezentację multimedialną na temat działań instytucji i oddziałów Wojska Polskiego na terenie gminy Łęczyca w 1939 roku. Pani Otylia Kokocińska wzbogaciła wystąpienie młodzieży o swoje osobiste przeżycia z tamtych dni, które zostały żywe w jej pamięci, ale mimo upływu tylu lat nadal są bolesne. Pamięć o nich zawarła w swoim opowiadaniu ,,Wspomnienia sanitariuszki Szpitala Zapasowego w Łęczycy” zamieszczonym w książce pt. ,,Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci”, którego fragmenty odczytała uczennica klasy IE Joanna Chwiałkowska. Nie obyło się bez pytań, na które Pani Otylia Kokocińska ciekawie i z wielką pasją odpowiadała, czym zjednała sobie nasze serca. 
-Wszystkiego dobrego wam życzę – zakończyła, w zamian otrzymując gromkie brawa i kwiaty.Pani Otylia Kokocińska na ręce p. Anny Lickowskiej przekazała do biblioteki książkę „Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci”.

 Ta wspaniała lekcja historii na długo pozostanie w naszej pamięci.