Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Projekt edukacji patriotycznej gimnazjalistów z Topoli Królewskiej najlepszy w województwie łódzkim

Kiedy blisko rok temu rozpoczynaliśmy pracę nad realizacją projektu edukacji patriotycznej „Od Legionów Polskich do niepodległości i obrony II Rzeczypospolitej”, nie spodziewaliśmy się, że nasze zaangażowanie i podjęte działania zostaną ocenione najlepiej w województwie.

Do projektu włączyło się ponad 40 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa łódzkiego. Jego celem było przygotowanie atrakcyjnych przedsięwzięć w zakresie wychowania patriotycznego młodzieży, opartego na tradycjach walk o niepodległość Polski w latach 1914-1918 i w 1939 roku. Projekt zakładał również popularyzację najciekawszych przedsięwzięć szkolnych w zakresie pielęgnowania tradycji niepodległościowych.

Wręczenie nagród szkołom biorącym udział w projekcie nastąpiło 14 stycznia 2015r. podczas międzyszkolnej konferencji „Pielęgnowanie regionalnych tradycji walk o niepodległość Polski w XX wieku przez społeczności szkolne w województwie łódzkim”, której organizatorami byli: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty. Z nieukrywaną radością przyjęliśmy informację, że projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej z inicjatywy pani dyrektor Jolanty Kuropatwy i pod kierunkiem pani Anny Lickowskiej oraz pani Katarzyny Bednarek został oceniony najwyżej w województwie łódzkim. Uczniowie otrzymali nagrody za uzyskanie I miejsca z rąk Wojewody Łódzkiego i Łódzkiego Wicekuratora Oświaty.

Gimnazjaliści zaprezentowali uczestnikom konferencji prezentację multimedialną „Tradycje legionowe i peowiackie w Łęczyckiem w latach 1914-1918", która była podsumowaniem pracy w projekcie.  Zwrócili również uwagę na formy pielęgnowania tradycji legionowych przez społeczność Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, wśród których na szczególną uwagę zasługują: sympozjum „Tradycje legionowe i peowiackie w Łęczyckiem w latach 1914-1918" zorganizowane 24 września 2014r., rajd „Szlakiem walk Legionów Polskich w 1914 r. w Łęczyckiem", akcja „Pamiętajmy o Obrońcach Ojczyzny” skierowana do uczniów naszego gimnazjum oraz wiele innych przedsięwzięć.

Realizowany projekt pozwolił gimnazjalistom poznać tradycje patriotyczne w regionie łęczyckim, obudził w nich także potrzebę ich pielęgnowania. Zdobyte doświadczenie wykorzystają w najbliższej przyszłości. Mają już na to pomysł.