Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Pasowanie na czytelnika

 

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. W piątek 22 stycznia br. najmłodsi uczniowie klas I a i I b Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Łokietka zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej tzw. Międzyszkolnego Centrum Informacji.

Mimo, że pierwszaki nie poznały jeszcze wszystkich literek z elementarza, biblioteka szkolna zaprosiła ich na tę uroczystość. Celem uroczystości było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej, zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz zachęcenie ich do czytania książek. Pierwszoklasiści mogli pochwalić się swoją wiedzą na temat poszanowania książek. Na zakończenie złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki i zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało znaczek "czytelnika biblioteki". Każdej klasie wręczono natomiast pamiątkowy dyplom.

Od tej chwili pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi czytelnikami naszej biblioteki i mogą już samodzielnie wypożyczać książki. Mamy tylko nadzieję, że od tej pory będą to robić bardzo często.  Serdecznie zapraszamy!