Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Akcja czytelnicza „Czytam, więc jestem”. Nasi gimnazjaliści propagują czytelnictwo na XXII Majówce Zdrowia

W sobotę 21 maja br. zespoły uczniowskie ze szkół powiatu łęczyckiego uczestniczyły w XXII Majówce Zdrowia w Łęczycy, propagując czytelnictwo w akcji "Czytam, więc jestem".
Była to impreza plenerowa zorganizowana przez Zespół Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Łęczyckiego, którzy mogą pochwalić się współpracą w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia przy PBW w Łodzi – Filia w Łęczycy.

W akcji uczestniczyło 17 zespołów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przyłączyła się do niej także czteroosobowa grupa z Miłoszówki w składzie: Agata Prokop, Magdalena Lipsz, Patrycja Cichocka i Weronika Grodzka, pod kierunkiem p. Katarzyny Bednarek, przygotowując plakat zachęcający do czytania. Wzbudzał on zainteresowanie przechodniów, którzy zatrzymywali się, aby podziwiać pomysłowość, oryginalność  i talent plastyczny naszych gimnazjalistek.

Za udział w akcji, łączącej miłośników drukowanego słowa, dziewczyny otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.