Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Krasomówcy z Miłoszówki

Konkurs Krasomówczy ,,Pięknie opowiedzieć Ojczyznę” organizowany przez PTTK ,,Ziemi Łęczyckiej” to okazja do zaprezentowania umiejętności oratorskich, umiejętności autoprezentacji oraz pokonania stresu związanego z publicznymi wystąpieniami. Uczestnicy konkursowych zmagań zobowiązani są przedstawić walory własnego regionu, jego zabytki, historię i sylwetki ciekawych ludzi.

Tegoroczne eliminacje powiatowe konkursu odbyły się w dniu 29 września 2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy. Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej reprezentowali: Aleksandra Śmiechowska i Jan Zaborowski- uczniowie klasy IF. Nasi pierwszoklasiści mogą zaliczyć swój występ do udanych. 

Ola zaprosiła słuchaczy do wsi Besiekiery w gminie Grabów i opowiedziała historię rycerskiego zamku z przełomu XV i XVI wieku. Przybliżyła także legendę związaną z jego budową.  Gimnazjalistka zdobyła II miejsce i będzie reprezentowała powiat łęczycki w etapie wojewódzkim konkursu. Natomiast Janek może pochwalić się wyróżnieniem.

Nasza szkoła od lat słynie z wybitnych, osiągających liczne sukcesy recytatorów i krasomówców. Cieszymy się, że uczniowie klasy IF kontynuują te chlubne tradycje .

AM