Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Historia

Międzyszkolne Centrum Informacji w Topoli Królewskiej zostało powołane decyzją dyrektora szkoły. Jako główna pracownia w szkole MCI spełnia wszystkie kryteria ogólnie służące rozwojowi ucznia, a w szczególności przygotowuje do samodzielnego korzystania z dóbr kultury. MCI zajmuje parter budynku, stanowiąc centralną część szkoły (około 120 m 2). Obejmuje czytelnię, w której znajdują się księgozbiór podręczny, telewizor, magnetowid, wypożyczalnię z 10 stanowiskami komputerowymi, drukarką, skanerem i kserokopiarką. MCI stanowi również uczniów naszej szkoły, środowiska lokalnego centrum informacji życia kulturalnego, intelektualnego oraz daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia.