Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Zainspirowani... Zgadnij jakim utworem

„ Dziękuję Ci, że ... „ 

 

Dziękuję Ci, że pozwalasz mi żyć mimo mych grzechów i wad,

Że z miłości do nas stworzyłeś ten piękny świat,

 

Że przyroda ożywa rankiem każdego dnia,

Że każde stworzenie jest wolne jak ptak,

 

Że dałeś nam przyjaźń i miłość,

Że chciałeś aby serce w nas biło,

 

Że pozwoliłeś nam wolnym być,

Że naszego szczęścia nie musimy kryć.

 

Patrycja Cieślachowska, Wiktoria Andrzejczak, Natalia Drzewiecka