Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Kalendarz szkolny

03 września 2018 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego (rozpoczęcie pierwszego okresu klasyfikacyjnego).
14 września 2018 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
20 września 2018 r. 
Zebrania rodziców - wybory Rady Rodziców.
28 września 2018 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
13 października 2018 r.
Dzień Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej.
1 listopada 2018 r.
Wszystkich Świętych.
11 listopada 2018 r.
Obchody Święta Niepodległości.
23 grudnia 2018 r. - 01 stycznia 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna.
6 stycznia 2019 r.
Święto Trzech Króli.
28 stycznia 2019 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej za I okres klasyfikacyjny.
 
Zebrania rodziców - po pierwszym okresie klasyfikacyjnym.
 31 stycznia 2019 r.
Koniec I okresu klasyfikacyjnego
25 stycznia 2019 r.
Choinka szkolna.
11 lutego - 24 lutego 2019 r.
Ferie zimowe.
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna.
10 - 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna,
- część matematyczno-przyrodnicza,
- język obcy,

25 kwietnia 2019 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

01 maja 2019 r.
Święto państwowe.
03 maja 2019 r.
Święto państwowe.
30 maja 2019 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 
Zebrania rodziców - podsumowujące.
14 czerwca 2019 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej za II okres klasyfikacyjny.
20 czerwca 2019 r.
Boże Ciało
21 czerwca 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).