Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Kalendarz szkolny

01 września 2016 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego (rozpoczęcie pierwszego okresu klasyfikacyjnego).
12 września 2016 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
15 września 2016 r. 
Zebrania rodziców - wybory Rady Rodziców.
     września 2016 r
Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
14 października 2016 r.
Dzień Nauczyciela.
20 października 2016 r.
Dzień otwarty - spotkania rodziców z nauczycielami.
31 października 2016 r. 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
11 listopada 2016 r.
Obchody Święta Niepodległości. /Dzień ustawowo wolny od zajęć/.
17 listopada 2016 r.
Dzień otwarty - spotkania rodziców z nauczycielami.
30 listopada 2016 r.
Zakończenie I okresu klasyfikacyjnego.
01 grudnia 2016 r.
Rozpoczęcie II okresu klasyfikacyjnego.
05 grudnia 2016 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej za I okres klasyfikacyjny.
08 grudnia 2016 r.
Zebrania rodziców - po pierwszym okresie klasyfikacyjnym.
23 - 30 grudnia 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna.
06 -  stycznia 2017 r.
Dzień ustawowo wolny od pracy.
12 stycznia 2017 r.
Dzień otwarty - spotkania rodziców z nauczycielami
  Choinka szkolna.
15 - 28 stycznia 2017 r.
Ferie zimowe.
16 lutego 2017 r.
Dzień otwarty - spotkania rodziców z nauczycielami.
15 marca 2017 r.
Zakończenie II okresu klasyfikacyjnego.
16 marca 2017 r.
Rozpoczęcie III okresu klasyfikacyjnego.
20 marca 2017 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej za II okres klasyfikacyjny.
23 marca 2017 r.
Zebrania rodziców - po drugim okresie klasyfikacyjnym.
13 - 18 kwietnia 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna.
19 - 21 kwietnia 2017 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna,
- część matematyczno-przyrodnicza,
- język obcy,

dni wolne dla uczniów klas I i II.
27 kwietnia 2017 r.
Dzień otwarty - spotkania rodziców z nauczycielami.
01 maja 2017 r.
Święto państwowe.
02 maja 2017 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
03 maja 2017 r.
Święto państwowe.
18 maja 2017 r.
Dzień otwarty - spotkania rodziców z nauczycielami.
08 czerwca 2017 r.
Zebrania rodziców - podsumowujące.
15 czerwca 2017 r.
Dzień ustawowo wolny od pracy.
16 czerwca 2017 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
19 czerwca 2017 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej za III okres klasyfikacyjny.
23 czerwca 2017 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Download this file (Kalendarz_2016_17.pdf)