Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Kalendarz szkolny

04 września 2017 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego (rozpoczęcie pierwszego okresu klasyfikacyjnego).
15 września 2017 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
20 września 2017 r. 
Zebrania rodziców - wybory Rady Rodziców.
     września 2017 r
Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
14 października 2017 r.
Dzień Nauczyciela.
08 listopada 2017 r.
Zebrania rodziców.
11 listopada 2017 r.
Obchody Święta Niepodległości.
23 grudnia 2017 r. - 01 stycznia 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna.
22 stycznia 2018 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej za I okres klasyfikacyjny.
24 stycznia 2018 r.
Zebrania rodziców - po pierwszym okresie klasyfikacyjnym.
26 stycznia 2018 r.
Koniec I okresu klasyfikacyjnego
 styczeń 2018 r.
Choinka szkolna.
29  stycznia - 11 lutego 2018 r.
Ferie zimowe.
24 marca - 2018 r.
Odpracowujemy dzień 30 kwietnia 2018r.
29 marca - 03 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
10 kwietnia - 2018 r.
Zebrania rodziców.
 18 - 20 kwietnia 2018 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna,
- część matematyczno-przyrodnicza,
- język obcy,

dni wolne dla uczniów klas II.

01 maja 2018 r.
Święto państwowe.
02 maja 2018 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
03 maja 2018 r.
Święto państwowe.
04 maja 2018 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
11 czerwca 2018 r.
Zebrania rodziców - podsumowujące.
15 czerwca 2018 r.
Dzień ustawowo wolny od pracy.
18 czerwca 2018 r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej za II okres klasyfikacyjny.
22 czerwca 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.