Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

SKP działa w ramach Klubu Impuls prowadzonego przez Narodowy Bank Polski. Nadrzędnym celem jest realizacja działań z zakresu edukacji ekonomicznej, które kształtują u uczniów postawy przedsiębiorcze. W każdym roku realizowane są projekty, których terminarz ustala organizator. Każdy zrzeszony w sieci klub ma obowiązek przestrzegania terminów realizacji projektów. Do SKP należą oddziały: 3b, 2b oraz kilka osób z klasy 2f. Liczba uczniów w poszczególnych projektach uzależniona jest od ich tematyki.