Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Szkolny Klubu Wolontariusza

 

Kawiarenka otwartych sercSzkolny Klub Wolontariusza działa w naszej szkole od 2004 r. i zrzesza kilkudziesięciu członków. Każdego, kto pragnie pomagać innym i rozwijać swoją osobowość, zachęcamy do włączenia się w jego działalność. Praca wolontaryjna pozwala kształtować w sobie piękne cechy: wrażliwość na potrzeby innych, empatię, tolerancję, ale także kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność. Stanowi również sposób na pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu, a przede wszystkim przygotowuje do podejmowania społecznikowskiej aktywności w dorosłym życiu. Udział w pracach Szkolnego Klubu Wolontariusza to okazja do dawania osobistego świadectwa wierności  wartościom moralnym i humanistycznym, co jest niezwykle ważne wobec powszechnie obserwowanej bezideowości świata dorosłych, kultu pieniądza i egoizmu, które młodzież dostrzega i powinna potępiać.

 

Szkolny Klub Wolontariusza podejmuje wiele cyklicznych akcji, w które możesz się zaangażować:

  •  „Psie serce” - gromadzenie karmy, koców, słomy, a więc tego, co pozwoli przetrwać zimę zwierzętom w łęczyckim  schronisku (zawsze na przełomie października i listopada);
  •  „Samotna mogiła” - sprzątanie opuszczonych grobów na cmentarzach Gminy Łęczyca (w końcu października); 
  •  „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – zbiórka zabawek i artykułów szkolnych przekazywanych następnie do świetlicy środowiskowej, szpitala lub rodzinom wielodzietnym (grudzień, przed każdym Bożym Narodzeniem.);
  • „Paczka dla dziecka” (grudzień, przed każdym Bożym Narodzeniem) Uczniowie poszczególnych oddziałów, które zgłoszą chęć włączenia się w akcję wolontariatu - a trzeba z satysfakcją zaznaczyć, że robią to zwykle wszystkie klasy w szkole - przygotowują paczki dla dzieci z rodzin borykających się z problemami finansowymi. Zawierają one zabawki i słodycze, czasem artykuły szkolne i ubranka niemowlęce. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zaproszony do naszej szkoły św. Mikołaj  wręcza podarunki dzieciom, dla których przygotowujemy gry i zabawy oraz część artystyczną.
  • „Wielkanoc”- zbiórka żywności prowadzona przed świętami wielkanocnymi.
  • „Szlachetna paczka” - ogólnopolska akcja charytatywna, w której Szkolny Klub Wolontariusza zwykle uczestniczy.
  • Tydzień Wolontariatu - ogólnopolska akcja promująca ideę wolontariatu.

 

I Ty możesz zostać św. MikołajemI Ty możesz zostać św. Mikołajem