Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Prymusi

Uczniowie z najwyższymi średnimi na koniec roku szkolnego 2018/2019.

 

UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ

W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH KLASOWYCH

 

Klasa III B
Wiktoria Baras 5,06
Natalia Filipiak 4,76
Daria Florczak 4,82
Julia Józwiak 4,82
Wiktoria Lewandowska 4,94
Małgorzata Majda  5,00
Maria Turkowska 4,94
Klasa III C
Jakub Bednarek  4.94
Michał Gałamon 5,00
Wiktoria Raj   4,75
Klasa III F
Katarzyna Karasińska  4,82
Aleksandra Koziorowska   4,94
Katarzyna Mieczkowska 4,76