Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Dopalaczom mówimy stop – wybieram zdrowie

Rodzicu !

Czas wakacji, to czas, w którym twoje dziecko narażone jest na wszelkiego rodzaju pokusy. Zwolnione z obowiązku szkolnego na blisko dwa miesiące potrafi przekierować swoją aktywność na poszukiwanie różnego rodzaju „przyjemności". Powodów takiego poszukiwania  może być bardzo wiele, m.in. duża ilość czasu wolnego, brak nadzoru i kontroli ze strony szkoły, nuda, ciekawość, niejednokrotnie  zmniejszona  czujność ze strony domu. Młody człowiek  zaczyna więc znacznie więcej czasu poświęcać ,chociażby na  „życie w świecie wirtualnym" czy na spotkania z różnymi grupami nieformalnymi  (nie zawsze rówieśniczymi).

Spędzając czas przed komputerem  bardzo często wyszukuje informacje w Internecie(niekoniecznie aprobowane przez dorosłych), prowadzi rozmowy na  portalach społecznościowych  (niejednokrotnie z osobami rodzicowi nieznanymi), korzysta z różnych komunikatorów, uzależnia się od gier. Tzw. wypady poza dom ze znajomymi  często są ucieczką przed nadmierną kontrolą rodziców i „eksperymentowaniem", co w tym wieku nie jest też niczym nienaturalnym.

Co prawda nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed „pokusami" tego świata i jak rozwiązywać trudne sytuacje. Niemniej jednak jedno jest pewne, im lepszy masz kontakt z dzieckiem, tym lepiej ustrzeżesz je przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Dlatego tak ważna jest twoja rola, zarówno w ciągu roku szkolnego, jak i teraz – podczas wakacji. Musisz być obecny w życiu twojego dziecka, dużo z nim rozmawiaj, spędzajcie razem czas.

Pamiętaj, rozmowa jest podstawą dobrych relacji z dzieckiem i pozwala lepiej poznać jego świat, oczekiwania, marzenia, ale również i różnorodne problemy. Nie bój się rozmawiać na trudne tematy, np. o  dojrzewaniu,  dopalaczach/narkotykach. Im więcej wiesz na dany temat, tym łatwiej możesz przekonać dziecko o szkodliwości czyhających na nie pokus. Jeżeli masz wątpliwości co do tego, jak sobie poradzić z problemem, to szukaj pomocy u różnych źródeł, np. Internet, porady specjalistów, znajomi, itp.

O czym warto pamiętać:

 • bądź przykładem dla swojego dziecka (dzieci to dobrzy obserwatorzy i łatwo zauważają , gdy nie robisz tak, jak mówisz);
 • wymagaj, ale przy tym stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia;
 • bądź konsekwentny (dziecko powinno wiedzieć, że ustalone przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane);
 • poznaj przyjaciół i znajomych twojego dziecka;
 • szanuj prawa swojego dziecka ( szczególnie te, dotyczące jego własnych wyborów, opinii, dysponowania czasem wolnym);
 • doradzaj ale nie narzucaj swojej woli;
 • nie bądź nadmiernie opiekuńczy (dziecko samo musi zdobyć doświadczenie a najczęściej uczy się poprzez eksperymentowanie, popełniając przy tym błędy);
 • bądź czujny i w porę reaguj;
 • ucz dziecko, jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach (również w takich, gdy twojemu dziecku proponowano dopalacze/narkotyki).

Co robić, gdy okaże się, że twoje dziecko miało lub ma  kontakt z dopalaczami/narkotykami

 • zacznij działać ale nie pod wpływem emocji (i pamiętaj, że problem sam się nie rozwiąże);
 • jeżeli był to tylko incydent daj dziecku szansę i nie traktuj go jak narkomana;
 • jeżeli stwierdzisz, że twoje dziecko ma już problem z powodu uzależnienia, skorzystaj z pomocy specjalistów, którzy pomogą tobie i dziecku poradzić sobie z problemem;
 • nie chroń dziecka przed konsekwencjami jego zachowań;
 • nie wstydź się i nie ukrywaj za wszelką cenę trudnego dla ciebie i dziecka problemu.

Na koniec warto zaznaczyć, że szkoła podobnie jak i dom rodzinny dba o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo dziecka. Realizując w szkole program profilaktyki organizowane są różnego rodzaju akcje, kampanie, programy, zajęcia z uczniami.  Jedną z nich była Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie". Podczas jej realizacji uczniowie wykonywali w zespołach zadaniowych plakaty i prezentacje multimedialne o dopalaczach/narkotykach. Wszystkie klasy drugie i trzecie miały zorganizowane spotkanie z przedstawicielem  Powiatowej Komendy Policji w Łęczycy na temat szkodliwości dopalaczy i narkotyków. Ponadto niektóre klasy  miały przeprowadzone zajęcia z pedagogiem/psychologiem szkolnym, nt. środków psychoaktywnych a uczniowie klas pierwszych w ostatnim tygodniu nauki szkolnej uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez trzecioklasistów. W tym też czasie podsumowane zostały nasze działania  w ramach kampanii i zorganizowana została wystawa plakatów (na szkolnym korytarzu) a zainteresowani uczniowie mogli obejrzeć podczas przerw międzylekcyjnych ciekawą i przemawiającą prezentację multimedialną, wykonaną przez uczennice naszej szkoły. Oczywiście wszystkie w/w działania związane były z tematyką dopalaczy/narkotyków i ich szkodliwością.

Rodzicu, jeżeli uważasz, że tego typu działania powinny być kontynuowane a ty potrzebujesz pogłębić swoje informacje nt. środków psychoaktywnych, to przyjdź i nam o tym powiedz. Specjaliści  (pedagog i psycholog szkolny ) z całą pewnością już od września podpowiedzą, jak sobie poradzić z takim problemem i gdzie szukać pomocy. Na ten czas ważnych informacji możesz poszukać na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl

Informacje szkolnego koordynatora kampanii zostały oparte na treściach zawartych w ulotce Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie"

Prezentacja do pobrania - DOPALACZOM MÓWIMY STOP - WYBIERAMY ZDROWIE

 

Andrzej Łuczak

pedagog i szkolny koordynator kampanii