Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Projekt "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016"

„Czysta energia inwestycją w przyszłość" – program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologię.pl

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 25.180zł na realizację programu. Udział własny Gminy Łęczyca wynosi 4.800zł Całkowity koszt projektu 29.980zł. Termin realizacji projektu: do 30.06.2016r.

Czytaj więcej: Projekt "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016"

Program „mPotęga”

Program „mPotęga" ma na celu zainspirowanie nauczycieli i pasjonatów matematyki do zerwania ze schematami, rutyną lekcji matematyki oraz rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania tym przedmiotem. Organizatorem programu jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

W ramach programu „mPotega" przyznawane są granty na realizację projektów matematycznych. Z 292 wniosków dofinansowanie w tym roku szkolnym otrzymało 61 projektów, w tym projekt „Matematyczne wędrówki po Gminie Łęczyca" z Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

Głównym działaniem zespołu projektowego „Gminomaniacy" jest zebranie informacji o gminie, opracowanie na ich podstawie zadań matematycznych oraz wydanie zbioru zadań, a także wykonanie gier planszowych o tematyce regionalnej. Członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości przeprowadzą również warsztaty i konkursy matematyczne dla uczniów klas pierwszych oraz zorganizują wycieczki tematyczne.

 

Projekt z klasą

 

 

 

 

Biorąc udział w konkursie "Projekt z klasą" nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów i została uhonorowana tytułem "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła".

Wirtualna odznaka "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła" na stronie internetowej to znak, że szkoła:

- podchodzi do edukacji sposób nowoczesny,
- jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
- tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów,
- poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),
- jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.

 

Program "Na Własne Konto"

Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę, gry i wyjazdy edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Kolejnym etapem działań jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce- opracowanie pomysłu na spółdzielnię uczniowską i przygotowanie biznesplanu. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Czytaj więcej: Program "Na Własne Konto"

Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych

W ramach projektu „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych”  już we wrześniu  pracę rozpoczną  trzy grupy uczniowskie  w składzie dziesięcioosobowym. Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów naszego gimnazjum oraz umiejętność zarządzania samodzielnymi przedsięwzięciami  o takim charakterze. Młodzież będzie pracować pod kierunkiem pani Agnieszki Wyrzykowskiej, Małgorzaty Jeziorskiej oraz pana Andrzeja Łuczka.