Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Moja wymarzona ekopracownia

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła wzięła udział w  konkursie pt. "Moja wymarzona ekopracownia",organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu została utworzona pracownia ekologiczno-przyrodnicza, wyposażona w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny.

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej na realizację zadania pod nazwą: „Moja wymarzona ekopracownia” w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej przyznano dotację w wysokości 37.727,94 zł. Dzięki dobrze wyposażonej pracowni młodzież w ciekawy sposób poszerzy wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - www.wfosigw.lodz.pl.